Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Thêm
Phiên bản : Season 2HOÀN HẢO NHẤT TRÊN PC 5 Class Season 2
Exp: x100 - Drop: x10 Tạo NV mới: 0 Reset / 5000 Point / 100.000.000 Zen
Giới hạn Reset: 3 lần 1 ngày TAO CHỦ GUILL LV 200
Giới hạn Acc : 3 acc / 1PC DROP NGỌC TỪ QUÁI LV 80 TẤT CẢ SUB
không top phú hộ, mốc nạp không box GAME CÀY CUỐC 100% ĐỒ ĐẠC GIÁ TRỊ CAO
không tiêu phí , tu chân, quân hàm GIFTCODE BÙA+GẤU 3 NGÀY MUDAIVIET
Max wing 2,-iteam 380-đồ max 2op ( không socket ) ADM THU MUA WCOIN X3
ANTIHACK :ANTISHARD VIP TRUNG GIAN MIÊN PHÍ 24/7
Thời Gian Lộ trình phát triển:
MỞ TỪ OPEN linh hôn chiến ma qua tinh rơi khi open
MỞ TỪ OPEN THĂNG CẤP TRANG BỊ CẤP 1>5
MỞ TỪ OPEN NÂNG VŨ KHÍ CẤP 5>6
SAU 15 NGÀY OPEN NÂNG CẤP VŨ KHÍ CẤP 6>7
SAU 1 THÁNG OPEN NÂNG CẤP VŨ KHÍ CẤP 7> VK RỒNG
SAU 1 THÁNG OPEN NGUYÊN LIỆU ÉP CÁNH CẤP 2
SAU 1 THÁNG OPEN NGUYÊN LIỆU SÓI TINH
SAU 2 THÁNG OPEN CÔNG HƯỞNG 2OP
SAU 2 THÁNG OPEN THĂNG CẤP TRANG BỊ CẤP 7
SAU 3 THÁNG OPEN Sói tinh hoàng kim
SAU 5 THÁNG OPEN VŨ KHÍ 380
SAU 6 THÁNG OPEN TRANG BỊ 380
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Event TRAIN OFF PARTY
1 (TRADE) Không Không Không Không Không
2 (NON-PK) Không Không Không Không Không
3 ( PK ) Không Không Không
4 (NON PK) Không Không Không Không
5 ( PK) Không Không Không Không
6 ( NON-PK) Không KHÔNG Không Không Không
7 ( PK) Không Không Không Không
8 ( PK) Không Không Không Không
10 (Sự Kiện) Không Không Không
11 (Sự Kiện) Không Không Không
12 (ANPHATEST) Không
20 (Sự KiệnCTC) Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Ngày Trong Tuần Ghi Chú Cách Tham Gia
BOSS VÀNG Server 3-4 8H00 , 12H00 , 16H00 , 21H00 ,23H00 Hàng Ngày BOX 1-2-3-4-5 /

Quảng Trường Quỷ Server 3-4 00h , 10H00 ,14H00 ,18H00 Hàng Ngày SUB 3 500 QUÁ
SUB 4 600 QUÁI
ĐÁNH ĐỦ RANDOM 1 NGỌC

HUYẾT LÂU Server 3-4 0h30, 10h30 , 14h30 ,18h30 Hàng Ngày SUB 3 500 QUÁI
SUB 4 600 QUÁI
ĐÁNH ĐỦ RANDOM 1 NGỌC

PHÙ THỦY TRẮNG Server 3-4 7h15 ,9h15 ,11h15 , 15h15 , 17h15 Hàng Ngày 100% NGỌC ƯỚC NGUYÊN NORIA DAVIS LOREN

HỖN NGUYÊN LÂU Server 3-4 7h00 ,9h00 , 11h00,15H00,17h00 Hàng Ngày ĐỒ THẦN VÀ NGỌC

BOSS NGỌC Server 3 9H30 -11h30-17H30 Hàng ngày Ngọc Các Loại ( DUNG3)

BOSS QUỶ VƯƠNG Server 3 15H30 ( MỞ SAU 7 NGÀY OPEN) Hàng ngày RƠI BOX RING PEN X2 AIDA 1

SUMMER EVENT Server 11 13H15 Hàng Ngày PK MÁP ATLAN KHÔNG BUFF RƠI CÁC LOẠI NGỌC

THỎ NGỌC Server 11 19H45 Hàng Ngày PK MÁP ATLAN KHÔNG BUFF RƠI CÁC LOẠI NGỌC

PK HỖN CHIẾN Server 11 20H10 Hàng Ngày PK RƠI NGẪU NHIÊN NGỌC THAM GIA TẠI NPC LORENCIA 133,136

HỖN NGUYÊN LÂU VIP Server 11 20H30 Hàng Ngày 100% RƠI ĐỒ THẦN VÀ NGỌC 10-20 CẶP BS

SIÊU BOSS 21H Server 10 21H00 ( MỞ SAU 3 NGÀY OPEN) Hànng Ngày 2 KIM LONG , 2 CHIẾN BINH LOREN 9H kundun cập nhập sau

IÊU BOSS MEDUSA Server 10 21H30 ( MỞ SAU 7 NGÀY OPEN ) Hàng Ngày TRANG BỊ CẤP CẤP CAO TẠI MÁP LORENCIA

QUẢNG TRƯỜNG QUỶ VIP Server 10 22H00 Hàng Ngày ĐÁNH ĐỦ 500 QUÁI
CHỈ RƠI B HOẶC S
THỨ 3 VÀ THỨ 6
ADM TĂNG 500KATM

HUYẾT LÂU VIP Server 10 22H30 Hàng Ngày ĐÁNH ĐỦ 500 QUÁI
CHỈ RƠI B HOẶC S
THỨ 3 VÀ THỨ 6
ADM TĂNG 500KATM

KUNDUN Server 3-4 MỞ SAU 1 THÁNG OPEN Hàng Ngày XUẤT HIỆN TẠI KALIMA 7 ĐỒ THẦN VÀ TRANG BỊ CẤP CAO

BOSS THẾ GIỚI Server 10 21H00 MỞ VÀO CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CHỦ NHẬT TRANG BỊ SIÊU VÍP

ĐẠI CHIẾN PK CLAS Server 12 21H00 MỞ VÀO CHỦ NHẬT mỗi tháng 1 lần CẬP NHẬP SAU

CÔNG THÀNH CHIẾN Server 20 ADM THÔNG BÁO TẠI FANPAGE CẬP NHẬP SAU PHẦN THƯỜNG ATM

ĐẠI CHIẾN GUILL Server 12 ADM THÔNG BÁO TẠI FANPAGE CẬP NHẬP SAU PHẦN THƯỜNG ATM